2020-2021 Akademik Yılı için katkı payı miktarları aşağıdaki gibidir. 

Fakülte

Dönemlik Katkı Payı Miktarları

Mühendislik Fakültesi

1.662 TL

Mimarlık Fakültesi

1.662 TL

Fen Edebiyat Fakültesi (Fen Prog.)

1.393 TL

Fen Edebiyat Fakültesi (Sos Prog.)

1045 TL

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

1.256 TL

Eğitim Fakültesi

1.116 TL

İngilizce Öğretmenliği (ODTÜ- SUNY UOLP)*

4.464 TL

İşletme (ODTÜ-SUNY Binghamton University)*

5.020 TL

Küresel Siyaset ve Uluslararası İlişkiler (ODTÜ-SUNY Binghamton University)*

5.020 TL

Lisansüstü Programlar

835 TL

*Detaylı ücretler için lütfen https://suny.metu.edu.tr/ adresini ziyaret ediniz. 

2020-2021 Eğitim-Öğretim yılından itibaren üniversiteye yeni kayıt olan öğrencilerimizden normal süreyi aşan öğrenciler için aşağıdaki ücretler geçerlidir.

Mimarlık, Mühendislik Fakültesi (9. ve yukarı döneminde olan öğrenciler)

2.492 TL

Fen Edebiyat Fakültesi (Fen programları) (9. ve yukarı döneminde olan öğrenciler)

2.069 TL

Fen Edebiyat Fakültesi (Sosyal programları) (9. ve yukarı döneminde olan öğrenciler)

1.568 TL

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (9. ve yukarı döneminde olan öğrenciler)

1.883 TL

Eğitim Fakültesi PHED, CHED programları (11. ve yukarı döneminde olan öğrenciler)

Eğitim Fakültesi- Diğer programları  (9. ve yukarı döneminde olan öğrenciler)

1.674 TL

 

 Genel Bilgiler

 • 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 46. Maddesi öğrenci katkı payları ve öğrenim ücretlerine ilişkin mevzuatı düzenlemekte olup kanuna www.yok.gov.tr adresinden ulaşılabilir.
 • Öğrenci katkı payı tanımı birinci öğretim programları öğrencileri için, öğrenim ücreti tanımı ise ikinci öğretim programları öğrencileri, uluslararası öğrenciler ve ortak diploma programı öğrencileri için kullanılır.
 • Katkı payı/öğrenim ücreti ödemesi gereken öğrenciler için; "... Öğrenci katkı payları ve öğrenim ücretleri, ilgili dönem başlarında kayıt olma veya kayıt yenileme sırasında ödenir. Süresi içinde katkı payı/öğrenim ücretini ödemeyenler ile mazeretleri ilgili yükseköğretim kurumunun yönetim kurulunca kabul edilmeyenler, o dönem için kayıt yaptıramaz ve öğrencilik haklarından yararlanamaz. Kayıt yaptırmadığı için öğrencilik haklarından yararlanmayanlar, daha sonraki dönemlerde kayıt yaptırmaları halinde, öğrencilik haklarından yararlanmadığı döneme ait katkı payı/öğrenim ücreti ödemez..."
 • Ödemelerde fiili dönem dikkate alınır. İntibak dönemi dikkate alınmaz.
 • Kayıt programı öğrencinin "katkı payı/öğrenim ücreti" kontrolunu yaparak öğrenciyi kayda alacaktır.
 • Katkı payı/öğrenim ücreti ödemeleri, borçlu öğrenciler, katkı payı kredisi ve öğrenim kredisi alan öğrenciler ile ilgili işlemler Öğrenci Katkı Payı Ofisinde (Fen Edebiyat Fakültesi Dekanlığı/ 2. Kat) yürütülmektedir. Gerekçeli durumlarda katkı payı/öğrenim ücreti iadesi isteyen öğrenciler ve ödeme bilgilerinde sorun olan öğrenciler, sorunlarının çözümü için bu birime başvurabilirler.

Ödeme

 • Katkı payı/öğrenim ücreti "Öğrenci Katkı Payı/Öğrenim Ücreti Ödemeleri İçin Banka Hesap Numaraları" başlığı altında belirtilen bankaların "On-Line Katkı Payı/Öğrenim Ücreti Hesap Numaraları" na ödenecektir. Öğrenciler bankaya katkı payı/öğrenim ücretinı öderken mutlaka öğrenci numaralarını belirtmeli ayrıca öğrenci numaralarını dekont üzerine işletmelidirler.
 • Banka şubelerinden (şehir içi/ dışı) "On-Line Katkı Payı/Öğrenim Ücreti Hesap Numaraları"na yapılan ödemeler için havale ücreti alınmaz.
 • Gerekçeli durumlarda katkı payı/öğrenim ücretinın iadesi işlemlerinde banka dekontunun sunulması zorunlu olduğundan banka dekontunun öğrenci tarafından saklanması önerilir.
 • Katkı payı/öğrenim ücreti ödemelerinde bankalar ve üniversite arasındaki veri alışverişi çevrimiçidir (online). Öğrenciler bankalara ödeme yaptıkları anda ödeme bilgileri kayıt programına yansımaktadır.
 • Kayıt programı katkı payı/öğrenim ücreti ödemesi gereken öğrencilerin katkı payı/öğrenim ücreti ödeme bilgilerini kontrol etmektedir.
 • İkinci öğretim tezsiz yüksek lisans öğrencileri için ödemeler kredi bazında hesaplanır. Yani, öğrencilerin almış oldukları her bir kredili ders için öğrencinin kayıtlı bulunduğu programa göre ödemesi gereken kredi bazında toplam katkı payı/öğrenim ücreti kontrolü yapılır. Kredisiz dersler (Graduate Seminer, Term Project, Special/ Advanced Studies hariç) için (2) kredi üzerinden ödeme yapılır.
 • Öğrencilerimiz aşağıda adresteki 61 numaralı programdan ödeme bilgilerini kontrol edebilirler. https://student.metu.edu.tr/

Katkı Payı Muafiyeti

Aşağıda listelenen gruplardaki öğrenciler, normal eğitim süreleri dahilinde olmak kaydıyla katkı payı ödemesinden muaftır: 

 • Türkiye Cumhuriyeti ya da KKTC vatandaşları
 • Suriye vatandaşları
 • Kendi ülkelerinden ya da başka bir kurumdan burslu öğrenciler
 • Bu bağlantıda listelenen liselerden mezun öğrenciler

Katkı Payı/Öğrenim Ücreti İadesi

Dersin açılmaması/ kapatılması gerekçesi ile katkı payı/öğrenim ücreti iadesi

Üniversitece ilan edilen "katkı payı/öğrenim ücreti iade son başvuru tarihi"ne kadar başvurmak koşulu ile, öğrencinin kayıt olacağı derslerin açılmaması, derse yeterli sayıda öğrencinin kayıt olmaması nedeni ile derslerin kapatılması vb. durumlarda ödenmiş olan katkı payı/öğrenim ücreti iade edilir.

Kendi isteği ile kayıt sildiren öğrencilerin katkı payı/öğrenim ücreti iadesi

Kayıt yaptırıp kendi isteği ile kaydını sildiren öğrencilerin katkı payı/öğrenim ücreti iade edilmez.

Katkı payı/öğrenim ücreti iade işlemi için izlenecek yol

Katkı payı/öğrenim ücreti iade işleminin yapılabilmesi için öğrenci portalındaki ilgili formun doldurularak çıktısının alınması, ödeme dekontunun aslının forma eklenmesi ve ilan edilen "katkı payı/öğrenim ücreti iade son başvuru tarihi"ne kadar Öğrenci Katkı payı Ofisine teslim edilmesi gerekir.

https://student.metu.edu.tr