2020-2021 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 
ODTÜ ANKARA ve KUZEY KIBRIS KAMPUSLARI 
YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ KABUL EDEN PROGRAMLAR

ANKARA KAMPUSU

MİMARLIK FAKÜLTESİ

Endüstri Ürünleri Tasarımı

Mimarlık

Şehir ve Bölge Planlama

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Biyoloji

Felsefe

Fizik

İstatistik

Kimya

Matematik

Moleküler Biyoloji ve Genetik

Psikoloji

Sosyoloji

Tarih

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

İktisat

İşletme

Siyaset Bilimi ve Kamu Y.

Uluslararası İlişkiler

Küresel ve Uluslararası İlişkiler (METU-SUNY Ortak Porgramı)**

EĞİTİM FAKÜLTESİ

Bilgisayar ve Öğr. Tek. Öğr.

Fizik Öğretmenliği

İngilizce Öğr.

Kimya Öğr.

Matematik Öğr.

İngilizce Öğr. (ODTÜ-SUNY New Paltz) **

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Bilgisayar Müh.

Çevre Müh.

Elektrik ve Elektronik Müh.

Endüstri Müh.

Gıda Müh.

Havacılık ve Uzay Müh.

İnşaat Müh.

Jeoloji Müh.

Kimya Müh.

Maden Müh.

Makina Müh.

Metalurji ve Malzeme Müh.

Petrol ve Doğal Gaz Müh.

 

KUZEY KIBRIS KAMPUSU*

İşletme

İktisat

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

Kimya Müh.

İnşaat Müh.

Bilgisayar Müh.

Elektrik ve Elektronik Müh.

Makina Müh.

İngilizce Öğr.

Petrol ve Doğal Gaz Müh.

Psikoloji

Rehberlik ve Psikolojik Dan.

İşletme (ODTÜ KKK-SUNY New Paltz) **

Havacılık ve Uzay Müh.

 

*ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu programlarında SUNY İşletme UOLP hariç, diğer programların kontenjanlarından üçer adedi, Yükseköğretim Kurumu Yurtdışından Öğrenci Kabulüne İlişkin Esaslar B-5 maddesi kapsamında değerlendirilmek üzere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşlarına ayrılacaktır.

** SUNY ile ortak yürütülen programların katkı payı miktarları, diğer lisans programlarından farklıdır. http://iso.metu.edu.tr/tr/katki-payi