Yurt dışından öğrenci kabul kontenjanları ile eğitim görmek isteyen adaylar, aşağıdaki başvuru koşullarını sağlamaları durumunda, (https://iso.metu.edu.tr/tr/system/files/odtu_iso_kriterler.pdf adresinde belirtilen sınav/diploma minimum skorlarından en az birini sağlamak koşuluyla), Üniversitemiz lisans programlarına başvuruda bulunabilirler.

A. KİMLER BAŞVURABİLİR?

Lise son sınıfta olmaları ya da mezun durumda bulunmaları koşuluyla;

1) Yabancı uyruklu olanlar,

2) Doğumla Türk vatandaşı olup da İçişleri Bakanlığından Türk vatandaşlığından çıkma izni alanlar ve bunların Türk vatandaşlığından çıkma belgesinde kayıtlı reşit olmayan çocuklarının Türk Vatandaşlığı Kanunu uyarınca aldığı Tanınan Hakların Kullanılmasına İlişkin Belge sahibi olduklarını belgeleyenler,

3) Yabancı uyruklu iken sonradan kazanılan vatandaşlık ile T.C. vatandaşlığına geçenler / bu durumdaki çift uyruklular * [5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 7. Maddesinde "(1) Türkiye içinde veya dışında Türk vatandaşı ana veya babadan evlilik birliği içinde doğan çocuk Türk vatandaşıdır." hükmü bulunmakta olup, yurt dışından kabul kontenjanlarına başvuracak adayların Türk Vatandaşlığı Kanunu'nu incelemelerinde yarar bulunmaktadır.]

4)

a) 01/02/2013 tarihinden önce yurt dışında orta öğretime devam eden T.C. uyruklu öğrencilerden, orta öğretiminin (lise) son üç yılını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanlar ** [orta öğretiminin (lise) tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki MEB nezdinde açılmış olan Türk okullarında tamamlayanlar dahil]

b) 01/02/2013 tarihinden sonra yurt dışında orta öğretime başlayan T.C. uyruklu öğrencilerden, orta öğretiminin (lise) tamamını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanlar ** [orta öğretiminin (lise) tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki MEB nezdinde açılmış olan Türk okullarında tamamlayanlar dahil]

5) KKTC uyruklu olup; KKTC'de ikamet eden ve KKTC'de orta öğrenimini (lise) tamamlayan öğrencilerden, GCE AL sınav sonuçlarına sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklar ***

başvurabilir.

B. KİMLER BAŞVURAMAZ?

Adaylardan,

1) T.C. uyruklu olup orta öğreniminin tamamını Türkiye'de veya K.K.T.C.'de tamamlayanlar, ***

2) K.K.T.C. uyruklu olanlar [yukarıda A-5 maddesinde belirtilen öğrenciler hariç],

3) Doğumla ilk uyruğu T.C. olan çift uyruklular, (yukarıda A-4 maddesindeki şartları sağlayanlar hariç) [Danıştay 8. Dairesi tarafından verilen yürütmeyi durdurma kararı uyarınca 21.5.2014 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul toplantısında Yürütme Kuruluna verilen yetkiye dayanarak 16.07.2014 Tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu'nda başvuru yapabilecek adaylara ilişkin alınan karara göre düzenlenmiştir.]

4) Uyruğundan birisi K.K.T.C. olan çift uyruklular [yukarıda A-5 maddesinde belirtilen öğrenciler hariç],

5) Türkiye'deki büyükelçilikler bünyesinde bulunan okullar ve Türkiye'de bulunan yabancı liselerde öğrenimlerini gören T.C. uyruklu öğrenciler ile doğumla ilk uyruğu T.C. olan çift uyruklular

başvuramaz.


*ÖNEMLİ DUYURU-1: A-3 maddesi çerçevesinde, doğumları esnasında anne ve/veya babası T.C. vatandaşı olan öğrenciler, doğumla T.C. vatandaşlığına hak kazanmış olurlar. Bu sebeple, öğrencilerin, vatandaşlıklarını daha sonradan tescil ederek T.C. kimliği almış olmaları, başvuru yoluyla T.C. vatandaşı oldukları anlamına gelmemektedir.

**ÖNEMLİ DUYURU-2: A-4-a ve A-4-b maddeleri çerçevesinde, orta öğretiminin (lise) tamamını K.K.T.C. hariç yabancı bir ülkede tamamlayan T.C. uyruklu ya da doğumla ilk uyruğu T.C. olan çift uyruklular, mezun oldukları orta öğretim (lise) kurumunda örgün eğitim aldıklarını kanıtlayan bir belge sunmalıdırlar.

***ÖNEMLİ DUYURU-3:   A-5 maddesindeki şartları sağlayan öğrencinin ikinci uyruğu T.C. olması durumunda, bu öğrenci de GCE AL sınav sonuçları ile yurt dışından öğrenci kabul kontenjanlarına başvurabilecektir.


Lisans Programlarına Yurt Dışından Öğrenci Başvuru, Kabul ve Kayıt Yönergesi:

http://oidb.metu.edu.tr/tr/orta-dogu-teknik-universitesi-lisans-programl...

YÖK YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ KABULÜNE İLİŞKİN ESASLAR: 

https://www.yok.gov.tr/Documents/Ogrenci/yurtdisindan_ogrenci_kabulune_i...