Başvurunuzu yapabilmek için aşağıda zorunlu olduğu belirtilen her bir belgeyi taratınız ve online başvuru programına yükleyiniz. Zorunlu olduğu belirtilen belgelerin orijinali Türkçe veya İngilizce değilse, bu belgelerin Türkçe veya İngilizce çevirilerinin de eklenmesi gerekmektedir. Opsiyonel olarak sunulan sertifikaların çevirilerinin sunulması zorunlu değildir. Belgeler; pdf veya jpg formatında olabilir. Her bir yüklemenin 1.5 MB'ı (1500 KB) geçmemesi gerekmektedir. Programa kabul edildiğiniz takdirde, programa yüklediğiniz tüm belgelerin orijinalleri Üniversite kaydınız yapılırken istenecektir. Yüklenen belgelerin ve verilen bilgilerin eksiksiz ve doğru olması adayların kendi sorumluluğundadır.


A. Tüm adaylar için zorunlu başvuru belgeleri 

 1. Fotoğraf
 2. Kimlik belgesi (Pasaportu olan adaylar, pasaportun fotoğraflı sayfasını yüklemelidirler. Yüklenen kopyanın onaylanmış olmasına gerek yoktur. Pasaportu olmayan adayların ulusal kimlik kartlarının bir kopyasını yüklemesi gerekmektedir.)
 3. Lise diploması/muhtemel mezuniyet belgesi (Lise diplomasının aslı ve çevirisi (İngilizce ya da Türkçe) yüklenmelidir. Henüz diplomasını almamış olan adayların, liselerinden, belirli bir tarihte mezun olacaklarını ve olası mezuniyet notlarını gösteren resmi bir belge (geçici mezuniyet belgesi) sunmaları gerekmektedir. Adayların lise diplomalarının Türk liselerinden alınan diplomalara denk olduğunu gösteren ve TC Milli Eğitim Bakanlığı'ndan ya da ülkelerindeki Türkiye Büyükelçiliği'nden alınabilecek "Denklik Belgesi" başvuru sırasında istenmemektedir. Kabul edilen adaylar, bu belgeyi, kayıt sırasında sunacaktır.)
 4. Lisede tüm yıllarda alınan ders notlarını gösterir transkript (Adayların, lisede aldıkları dersleri ve notlarını gösteren resmi transkriptlerini sunmaları gerekmektedir.)
 5. Başvuruda kullanılacak olan ve minimum başvuru kriterleri tablomuzda yer alan sınav/diploma kopyası (Başvuru için kullanılacak olan sınav sonucu -SAT, GCE, Uluslararası Bakalorya, TRYÖS vb.- yüklenmelidir. Yalnızca “Başvuru Kriterleri” listesinde belirtilen sınavlar kabul edilmektedir. Bunun dışındaki sınav veya belgelerle başvurmak mümkün değildir. Belirtilen minimum puanların altındaki puanlarla başvurmak mümkün değildir.)
 6. Başvuru ücreti (Başvuru sistemi üzerinden 55 USD karşılığı TL olarak online ödenecektir.)

B. Adayın durumuna göre zorunlu olan başvuru belgeleri

 1. e-devlet'ten alınacak olan ülkeye giriş-çıkış belgesi (sadece lise eğitimini yurtdışında alan T.C. vatandaşları için)
 2. Mavi Kart (sadece T.C. vatandaşlığından çıkan adaylar için)
 3. Liseden sonra gerçekleştirilen faaliyetleri gösterir belge (sadece liseden mezuniyeti üzerinden 1 yıldan fazla süre geçen adaylar için)
 4. Lisedeki eğitimin İngilizce verildiğini gösterir belge (sadece lisedeki eğitim dili İngilizce olan adaylar için)

C. Opsiyonel başvuru belgeleri (Başvuru programının "Ek Sertifikalar" bölümüne yüklenecektir. Detaylar: https://iso.metu.edu.tr/tr/duyuru/basvurunuzu-guclendirme-yollari)

 1. Özgeçmiş
 2. Dil sınavı puanları (İngilizce, Türkçe veya başka bir dildeki yeterliği gösterir sınav sonuçları)
 3. Ana başvuru dökümanı olarak kullanılan sınav/diploma haricinde bir sınav sonucuna sahipseniz, bu sınav sonucunu gösterir belge (TRYÖS, SAT, ACT, ulusal üniversiteye giriş sınavları)
 4. Referans mektubu/mektupları
 5. Niyet mektubu
 6. Başvuru yapmak istediğiniz alanla ilgili olduğunu düşündüğünüz önceki çalışmalarınızı gösterir bir portfolyö
 7. Başvuru yapmak istediğiniz alanla ilgili daha önceden katıldığınız aktivite ve eğitimleri gösterir sertifikalar
 8. Topluma hizmet ya da sivil toplum kuruluşlarının faaliyetlerine katıldığınızı gösteren belgeler
 9. Ders dışı etkinlikleri (spor, sanat vb.) gösterir belgeler
 10. Engellilik, hastalık ya da mali durum gibi bazı özel durumları gösterir belgeler.