ODTÜ Ankara Kampusu lisans programlarına uluslararası öğrenci olarak yapılacak başvurularda, takip eden sayfada belirtilen başvuru kriterlerinden en az birini sağlamanız gerekmektedir: https://iso.metu.edu.tr/tr/system/files/odtu_iso_kriterler.pdf Başvuru belgesi olarak sunduğunuz sınav veya diplomanız başvurunuz için temel değerlendirme kriteri olacaktır. Fakat lütfen dünyanın her yerinden binlerce başvuru sahibiyle, sınırlı sayıda kontenjan için rekabet edeceğinizi unutmayınız. Bu nedenle, kendinizi diğer başvuru sahiplerinden farklı kılacak ya da öne çıkaracak yollar bulmanız gerekmektedir.

Bu doğrultuda, ODTÜ olarak, değerlendirme sürecinde bütüncül bir yaklaşım uyguladığımızı aday öğrencilerimize bildirmek isteriz. Başvurunuzun bütüncül olarak değerlendirilmesi, asıl başvuru belgenizle birlikte bazı ek belgelerin başvurunuzu zenginleştirebileceği ve kabul edilme şansınızı artırabileceği anlamına gelir. Başvuru programımızda "Ek Belgeler" bölümü bulunmaktadır. Başvuru programımızın "Ek Belgeler" bölümünün doldurulması zorunlu olmamakla birlikte, burada vereceğiniz belge ve bilgilerin başvurunuzu daha geniş bir çerçevede değerlendirmemize, niteliklerinizi ve sizi daha iyi tanımamıza yardımcı olacağını belirtmek isteriz. Başvurunuzun bütüncül olarak değerlendirilmesi, sizi sadece sınav ve notlarınız üzerinden değerlendirmemizi engelleyecek ve başvuru yaptığınız alanlarla ilgili eğilimlerinizi, isteklerinizi ve becerilerinizi görmemizi sağlayacaktır. Uluslararası bir üniversitenin parçası olmaya ne kadar istekli, hazırlıklı ve uygun niteliklere sahip olduğunuz, sınav puanlarınız kadar önemlidir.

Bu ek belgeler neler olabilir? Aşağıdaki listede bazı örnekler sunulmaktadır:

  • Dil sınavı puanları (Sadece İngilizce seviyenizi gösteren bir sınav sonucu olması ya da bu sınavın TOEFL, IELTS, PTE gibi sınavlar olması zorunlu değildir. Başka bir yabancı dile yeterliğinizi kanıtlayan diğer sınav sonuçlarını ve belgeleri de yükleyebilirsiniz.)
  • Başvuru belgesi olarak sunduğunuz sınav/diploma dışındaki diğer sınav sonuçlarınız (örneğin TRYÖS, YÖS, TQDK, SAT Subject Tests, ACT, ulusal sınavlar vb.)
  • Yazı örneği (lise derslerinizden birisi için hazırladığınız örnek bir kompozisyon/makale/ödev)
  • Referans mektupları (özellikle ilgili lise öğretmenleriniz tarafından)
  • Niyet Mektubu (neden ODTÜ'de ve neden özellikle tercih ettiğiniz bölümde okumak istediğinizi açıklayan)
  • Önceki çalışmalarınızı gösteren bir portföy (özellikle Mimarlık gibi bölümlere başvuru yapacaksanız.)
  • ODTÜ'de okuma istediğiniz bölüm ile ilginizi gösteren sertifikalar (Model Birleşmiş Milletler faaliyetlerine katılım, Coursera gibi portallar üzerinden online ders alma, stajlar vb.)
  • Topluma hizmet ya da sivil toplum kuruluşlarına katıldığınızı gösteren belgeler
  • Ders dışı etkinlikler (spor, sanat vb.).
  • Engellilik, hastalık ya da mali durum gibi bazı özel durumları gösterir belgeler.

Son Güncelleme:
02/06/2024 - 11:07