(16 Temmuz 2013 tarihli Senato Kararı)

1. Üniversitede lisans programlarına kayıtlı toplam uluslararası öğrenci sayısının yüzde onu uygulama esasları çerçevesinde öğrenim ücreti indirimi veya muafiyetinden yararlanabilir. Herhangi bir kurumdan burs alan öğrenciler, "yurtdışından öğrenci kabul kontenjanı" kapsamında kayıt yaptıran öğrencilerden, uyruklarından biri TC/KKTC uyruklu olan öğrenciler ile TC vatandaşlığından çıkan öğrenciler kapsam dışındadır.

2. Öğrenim ücreti indirimi, ilgili yarıyılda ödenmesi gereken öğrenim ücretinin % 50'sinden; öğrenim ücreti muafiyeti ise tamamından muaf olunmasıdır.

3. Öğrenim ücreti indirimi veya muafiyetinden yararlanmada temel ölçüt öğrencinin akademik başarısıdır. Öğrenim ücreti indirimi ve muafiyeti 1 akademik yıl (2 yarıyıl) için geçerlidir.

4. Programlara yeni kabul edilen öğrencilerin öğrenim ücreti indirimi veya muafiyetinden yararlanmak üzere yapılan değerlendirmede, öğrencinin üniversiteye kabulde sunduğu sınav ve benzeri belgeler esas alınır. Bu kapsamda öğrenim ücreti indirimi veya muafiyeti hakkı kazanan öğrencilerden;

a) Eğitimine Yabancı Diller Yüksekokulu Temel İngilizce Bölümü (TİB)'nde başlayan öğrencilerden birinci yıl sonunda başarılı olanların bursu bir sonraki yıl için devam eder. TİB'de sınıf tekrarı yapma durumuna gelen öğrenciler ile programa devam hakkını kaybedenlerin bursu kesilir.

b) Eğitimine kabul aldığı programın birinci sınıfından başlayan öğrencilerin durumu, aynı yıl sonunda 5. maddede belirtilen koşullar çerçevesinde değerlendirilir.

5. Programlara devam etmekte olan lisans öğrencileri için öğrenim ücreti indiriminden veya öğrenim ücreti muafiyetinden yararlanabilme ve bursun devamı koşulları aşağıda belirtilmiştir:

a) Programın normal eğitim öğretim süresi içinde olmak,

b) Genel not ortalamasının öğrenim ücreti indirimi için en az 3.00, öğrenim ücreti muafiyeti için en az 3.50 olması.

6. Her akademik yıl sonunda, öğrenci işlerinden sorumlu Rektör Danışmanı ve Dekan Yardımcıları'ndan oluşan Üniversite Lisans Eğitim Komisyonu, her akademik yıl için,

a) Öğrenim ücreti indirimi veya muafiyetinden yararlanabilecek öğrenci kontenjanını tespit eder.

b) Belirlenen kontenjanı, akademik birimlerin toplam uluslararası öğrenci sayısını dikkate alarak fakülteler arasında paylaştırır, gerekli durumlarda akademik birimler arasında kontenjan aktarımı yapabilir.

c) Öğrenim ücreti indirimi veya muafiyetinden yararlanacak öğrencileri tespit eder ve Üniversite YÖNETIM Kurulu (ÜYK) kararı alınmak üzere ÜYK'ya sunar.


Son Güncelleme:
16/03/2018 - 11:31